Články k naší činnosti

Již od svého vzniku se SAR CZ věnuje odborné přípravě záchranářských psovodů, záchranných psů a materiální a logistickou podporou cvičení souvisejících s touto tématikou.

Polygon pro výcvik záchranářských psů Kaznějov

Historie továrny v Kaznějově se začala psát roku 1833, kdy podnikavý kraslický obchodník J.D.Starck dostal od tehdejšího guberniálního úřadu povolení k zahájení výstavby továrny na výrobu dýmavé kyseliny sírové. Později se továrna mimo jiné, proslavila pod jménem Lachema Kaznějov a vyráběla mnoho desetiletí oblíbený vitacit.

Na začátku našeho projektu jsme řešili, jaký materiál vlastně použít jako nejvhodnější pachový snímač. Nabízelo se několik variant. Z hlediska bezpečnosti, snadné manipulace, a hlavně v zajištění komfortu snímaného pacienta, jsme se rozhodli pro použití sterilních bavlněných kompres.

V pilotní studii a dalších navazujících výzkumech jsme tedy použili, jako absorbent odorantu, sterilní bavlněné kompresy, u kterých jsme prokázali vysokou sorpční schopnost a zároveň bezpečnost. Analýzou Mikrobiologického ústavu AV bylo zjištěno, že v řádu několika mála hodin od sorpce odorantu z těla covid pozitivního pacienta, bavlněné kompresy neobsahovaly nebo neuvolnily ze své struktury RNA viru SARS-CoV-2. Nicméně, abychom se ujistili o zdravotním stavu našich psích specialistů, jsou pravidelně vyšetřováni veterinárním lékařem. Také je u nich prováděna kvantitativní molekulární detekce na přítomnost viru SARS-CoV-2 ve specializované mikrobiologické laboratoři s negativním výsledkem.

Organizace Search and Rescue Czech Republic již přes 10 let spolupracuje se složkami státu, občanskými sdruženími, odbornými a akademickými institucemi. Naším cílem je vykonávat veškeré činnosti směřující k organizační a materiální podpoře složek Integrovaného záchranného systému a vytvářet potřebné ekonomické a legislativní podmínky, které směřují k naplňování těchto základních cílů a poslání.

Hlavními partnery projektu Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů jsou: Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní Thomayerova nemocnice a Český červený kříž. Přímou činnost na projektu vykonávají: vedoucí teamu, odborný zdravotnický poradce, odborný dozor a kontrola materiálu, výcvikový poradce pro speciální práce, cvičitelé a technická podpora.