Články k naší činnosti

Organizace Search and Rescue Czech Republic již přes 10 let spolupracuje se složkami státu, občanskými sdruženími, odbornými a akademickými institucemi. Naším cílem je vykonávat veškeré činnosti směřující k organizační a materiální podpoře složek Integrovaného záchranného systému a vytvářet potřebné ekonomické a legislativní podmínky, které směřují k naplňování těchto základních cílů a poslání.

Hlavními partnery projektu Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů jsou: Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní Thomayerova nemocnice a Český červený kříž. Přímou činnost na projektu vykonávají: vedoucí teamu, odborný zdravotnický poradce, odborný dozor a kontrola materiálu, výcvikový poradce pro speciální práce, cvičitelé a technická podpora.

V současné době disponujeme celkovým počtem 8 psů, z nichž jsou 4 psi vycvičeni k olfaktorické detekci signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a 4 psi jsou v závěrečné fázi přípravy. Jedná se o psy a feny plemene malý müsterlandský ohař, německý ovčák, border colie, jagteriér, štýrský brakýř a knírač velký. Věkové rozpětí u psů využívaných v projektu je od jednoho roku do osmi let.