Články k naší činnosti

Již od svého vzniku se SAR CZ věnuje odborné přípravě záchranářských psovodů, záchranných psů a materiální a logistickou podporou cvičení souvisejících s touto tématikou.

Polygon pro výcvik záchranářských psů Kaznějov

Historie továrny v Kaznějově se začala psát roku 1833, kdy podnikavý kraslický obchodník J.D.Starck dostal od tehdejšího guberniálního úřadu povolení k zahájení výstavby továrny na výrobu dýmavé kyseliny sírové. Později se továrna mimo jiné, proslavila pod jménem Lachema Kaznějov a vyráběla mnoho desetiletí oblíbený vitacit.

Více zde: https://zskaznejov.webnode.cz/products/chemicka-tovarna-v-kaznejove1/

Po ukončení výroby v tomto rozlehlém areálu se nový majitel rozhodl k demolici budov, což nastartovalo novou éru využití komplexu – výcvik jednotek požární ochrany, USAR týmu ČR a zejména kynologů se zaměřením na sutinové vyhledávání.

Demolice komínů bývalé chemičky Kaznějov - YouTube

V posledních letech se sdružení SAR CZ podařilo dohodnout s majitelem areálu a smluvně ošetřit podmínky, za nichž by část areálu mohla být pronajata a v areálu mohl vzniknout tzv. polygon pro výcvik záchranářských psů. Jedná se o několik sektorů, které v součtu tvoří přibližně 14 000 m2 výcvikové plochy.

Vzhledem k unikátním reálným podmínkám pro výcvik psů sdružení SAR CZ vybudovalo uprostřed sutin základní zázemí pro cvičící kynology ve formě klubovny a základního sociálního zařízení tak, aby psovodi nemuseli z areálu odjíždět v případě, že zde chtějí cvičit v denní i noční dobu.